Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

1. Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

- Điện thoại: 02993.610.371.

- Mail: pqlkchtgt.sogtvt@soctrang.gov.vn

2. Nhân sự: 07 công chức

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Mail

1

Nguyễn Trọng Danh

TP

0947872707

ntdanh@soctrang.gov.vn

2

Huỳnh Bửu Như

PTP

0918677717

hbnhu@soctrang.gov.vn

3

Lâm Quang Thái

PTP

0919204804

lqthai@soctrang.gov.vn

4

Trần Hoàng Lương

CV

0982185858

thluong@soctrang.gov.vn

5

Nguyễn Hùng Mạnh

CV

0919824624

nhmanh@soctrang.gov.vn

6

Trần Ngọc Hiền

CV

0939721588

tnhien3@soctrang.gov.vn

7

Sử Thành Phú

CV

0918903536

stphu@soctrang.gov.vn

          3. Chức năng

         Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng giao thông; công tác quy hoạch, kế hoạch, thống kê thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

         4. Nhiệm vụ, quyền hạn

         Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông tham mưu, giúp Giám đốc sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

         a) Phối hợp dự thảo quyết định, quy định, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án của Ủy ban nhân dân tỉnh về giao thông và các văn bản khác theo phân công của Giám đốc sở; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về giao thông trên địa bàn tỉnh trong phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải; 

         b) Dự thảo các văn bản về giao thông thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo phân công;

         c) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản khác trong lĩnh vực giao thông được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao;

         d) Tổ chức quản lý, bảo trì bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mạng lưới công trình giao thông đường bộ, đường thủy nội địa địa phương đang khai thác thuộc phạm vi quản lý hoặc được phân cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật;

         e) Thực hiện các hoạt động bảo đảm an toàn và duy trì tuổi thọ của công trình giao thông, tổ chức phòng ngừa, ngăn chặn hành vi xâm phạm kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

         f) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông theo quy định của pháp luật;

         g) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân loại, điều chỉnh hệ thống đường tỉnh và công bố tải trọng, khổ giới hạn của cầu, đường bộ thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật;

         h) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh thỏa thuận hoặc thỏa thuận theo thẩm quyền về nội dung liên quan đến đường thủy nội địa đối với công trình không thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa và các hoạt động trên đường thủy nội địa;

         i) Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không, tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh;

         j) Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông; ngăn chặn và xử lý các hành vi gây mất an toàn giao thông trên địa bàn theo thẩm quyền và quy định của pháp luật;

         k) Chủ trì hoặc phối hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh việc tổ chức giao thông trên hệ thống đường bộ, đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật;

         l) Chủ trì hoặc phối hợp xử lý đột xuất điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, đảm bảo giao thông trên hệ thống đường bộ, đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý hoặc được phân cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật;

         m) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý đối với Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng và chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

         n) Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giao thông theo quy định của pháp luật và phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;

         o) Cấp phép lưu hành cho phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc phạm vi quản lý hoặc được phân cấp theo quy định của pháp luật; chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông để tiến hành hoạt động văn hóa như: thể thao, diễu hành, lễ hội,… chấp thuận sử dụng vùng nước và phương án đảm bảo giao thông đường thủy nội địa đang khai thác do địa phương quản lý hoặc Trung ương ủy thác quản lý; Tổ chức thực thi các nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về cảng thủy nội địa trên các tuyến đường thủy nội địa do địa phương quản lý;

         p) Chấp thuận và Cấp phép thi công trên các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa đang khai thác do địa phương quản lý hoặc được phân cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật;

         q) Thiết lập và quản lý hệ thống báo hiệu đường bộ, đường thủy nội địa địa phương, trong phạm vi quản lý;

         r) Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giao thông vận tải;

         s) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở giao và theo quy định của pháp luật.

          5. Nhân sự và biên chế

         a) Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông có: Trưởng phòng, 02 (hai) Phó trưởng phòng và các công chức.

         b) Biên chế công chức của Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc và nằm trong tổng biên chế công chức của Sở Giao thông vận tải.

THÔNG BÁO

Thống kê truy cập
  • Đang online: 29
  • Hôm nay: 41
  • Trong tuần: 1 338
  • Tất cả: 520449
Bản quyền thuộc về "Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng"
Địa chỉ: Số 20 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3822385- Fax: 0299 3820 393 - Email: sogtvt@soctrang.gov.vn
@ Ghi rõ nguồn "Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ website này.