Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 05 năm 2021

Lãnh đạo Sở thường xuyên quan tâm chỉ đạo, đôn đốc các bộ phận trực thuộc tham mưu triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh Sóc Trăng giao như: quy hoạch, đầu tư phát triển và quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông, duy tu, sửa chữa các tuyến đường tỉnh, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, … Trong tháng, Sở Giao thông vận tải đã ban hành 164 văn bản chỉ đạo, điều hành, phối hợp giải quyết công việc của ngành.

1. Công tác cải cách hành chính và pháp chế

Công tác cải cách hành chính được quan tâm thực hiện tốt, tiếp tục bố trí công chức hỗ trợ Bưu điện tỉnh Sóc Trăng thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC trong lĩnh vực ngành phụ trách tại Trung tâm phục vụ hành chính công, đã tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định số 1205/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 về việc bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng (bãi bỏ 20 TTHC); Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 về việc công bố mới thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng (công bố 28 TTHC). Thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo kế hoạch được UBND tỉnh Sóc Trăng giao; Thực hiện tốt việc công khai, minh bạch thủ tục hành chính (109/109 TTHC được công khai theo quy định), trong tháng đã tiếp nhận, xử lý, giải quyết 2.317 hồ sơ đúng và trước hạn, không có hồ sơ trễ hạn.

Công tác Pháp chế, xin ý kiến các Sở ngành 02 văn bản: Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định Phân cấp quản lý giao thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng; Dự thảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác quản lý hệ thống cầu, đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh xin chủ trương xây dựng 02 văn bản: Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quản lý hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Dự thảo Quyết định về việc phân cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng và công bố hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

2. Công tác quản lý giao thông

Công tác duy tu, bảo trì các tuyến đường tỉnh, đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, đang tiến hành thực hiện các bước tiếp theo, để sớm thi công.

Phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri về công tác quản lý, đầu tư hệ thống giao thông vận tải trên địa bàn. Thực hiện rà soát, báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét việc bổ sung các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Về xây dựng các công trình giao thông nông thôn, đã bố trí nguồn kinh phí và lồng ghép vào các Chương trình mục tiêu để đầu tư xây dựng, gắn với tiêu chí nông thôn mới; các địa phương đã triển khai đầu tư xây dựng mới, nâng cấp mở rộng 52 công trình đường giao thông nông thôn và 09 cầu, với kinh phí 75.637 tỷ đồng đạt 17,53% so với kế hoạch năm; đã tổ chức kiểm tra, thẩm định xã Phú Tâm huyện Châu Thành đạt tiêu chí 2 - giao thông nông thôn mới.

3. Công tác quản lý vận tải, phương tiện và người lái

Công tác quản lý vận tải, đã cấp 69 phù hiệu vận tải các loại cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải. Sản lượng vận chuyển hành khách 1.299.000 HK, lũy kế 9.799.000 HK, đạt 42,6% so với kế hoạch năm, tăng 40,48% so với cùng kỳ; Vận chuyển hàng hóa 3.206.000 tấn, lũy kế 19.863.000 tấn, đạt 43,18% so với kế hoạch năm, tăng 18,35% so với cùng kỳ.

Công tác quản lý đào tạo, cấp giấy phép xe tập lái và cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành, đã cấp mới, cấp lại 20 giấy phép xe tập lái cho 03 cơ sở đào tạo, đảm bảo tiến độ dạy liên tục cho các xe tập lái, đáp ứng nhu cầu học lái xe của người dân tại các cơ sở đào tạo. Duy trì việc thực hiện giám sát các kỳ thi tốt nghiệp đào tạo lái xe ô tô.

Công tác sát hạch cấp, đổi giấy phép lái xe, đã tổ chức 11 kỳ sát hạch lái xe (06 kỳ sát hạch lái xe mô tô, 05 kỳ sát hạch lái xe ô tô). Đồng thời, thực hiện cấp 1.852 giấy phép lái xe (cấp mới 1.226 giấy và cấp đổi, cấp lại: 626 giấy), lũy kế đã thực hiện cấp 9.205 giấy phép lái xe, đạt 38,35% kế hoạch năm 2021.

Công tác quản lý phương tiện thủy nội địa, cấp mới giấy chứng nhận đăng ký cho 03 phương tiện thủy nội địa, nâng tổng số quản lý 4.654 phương tiện.

Công tác quản lý bến, bãi các bến xe khách trên địa bàn tỉnh hoạt động ổn định, đảm bảo, đáp ứng tốt cho phương tiện và hành khách ra, vào bến thuận lợi và an toàn.

Công tác cấp, đổi giấy chứng nhận và cấp các loại giấy phép được Sở Giao thông vận tải thực hiện thường xuyên, đúng theo quy định, đã xem xét cấp 22 giấy phép, giấy chứng nhận các loại.

4. Về công tác trật tự, an toàn giao thông

Tổ chức tuần tra, kiểm tra hoạt động vận tải và kiểm soát tải trọng xe nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Trong tháng, lực lượng Thanh tra Sở tuần tra 50 lượt (đường bộ 40 lượt, đường thủy 10 lượt), kiểm tra 104 trường hợp, xử phạt là 39.100.000 đồng, tăng 23.400.000 đồng so với cùng kỳ, tước 01 giấy phép lái xe có thời hạn.

Tình hình tai nạn giao thông (cập nhật số liệu từ Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Sóc Trăng): Tính từ ngày 15/4/2021 đến ngày 14/5/2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra 13 vụ, làm chết 12 người, bị thương 6 người. So với cùng kỳ năm 2020, tăng 03 vụ (13/10), tăng 30%; tăng 03 người chết (12/9), tăng 33,33%; số người bị thương tăng 03 người (6/3) tăng 100%./.
THÔNG BÁO

Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 212
  • Trong tuần: 2 082
  • Tất cả: 257987
Bản quyền thuộc về "Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng"
Địa chỉ: Số 20 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3822385- Fax: 0299 3820 393 - Email: sgt@ubndtst.vn
@ Ghi rõ nguồn "Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ website này.