Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 09 năm 2021

Lãnh đạo Sở thường xuyên quan tâm chỉ đạo, đôn đốc các bộ phận trực thuộc tham mưu triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Sóc Trăng giao như: Quy hoạch, đầu tư phát triển và quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông, duy tu, sửa chữa các tuyến đường tỉnh, tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, … Trong tháng, Sở Giao thông vận tải đã ban hành 212 văn bản chỉ đạo, điều hành, phối hợp giải quyết công việc của ngành.

1. Công tác cải cách hành chính

Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được quan tâm thực hiện tốt, trong tháng, đã tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định số 2171/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng. Tiếp tục triển khai thực hiện tiếp nhận, giải quyết trực tuyến các hồ sơ TTHC của ngành; công khai đầy đủ, kịp thời và niêm yết 109/109 TTHC; trong tháng, tiếp nhận, giải quyết 278 hồ sơ đúng và trước hạn, không có hồ sơ trễ hạn, không gây phiền hà, ách tắc cho người dân và các đơn vị, tổ chức.

Công tác tổ chức bộ máy, đã kiện toàn và tổ chức thực hiện các quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở; duy trì, bảo đảm các phòng, ban chuyên môn hoạt động hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác Pháp chế, đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 02 Quyết định (Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND tỉnh Sóc Trăng; Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý giao thông trên địa bàn tỉnh).

2. Công tác quản lý giao thông

Đánh giá khả năng ảnh hưởng của Dự án nhà máy điện gió Sông Hậu thuộc địa phận huyện Trần Đề, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng; rà soát, đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch và nhu cầu sử dụng đất thực hiện các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2021-2030; đóng góp ý kiến báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (điểm cuối nối vào Quốc lộ Nam Sông Hậu, huyện Trần Đề), báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Mở rộng, nâng cấp Đường huyện 75 (Mỹ Quới - Rọc Lá), thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.

Công tác duy tu, bảo trì các tuyến đường tỉnh đang được các đơn vị thi công triển khai, đã hoàn thành gói thầu sơn tim đường và quét vôi, sơn cầu trên các tuyến đường tỉnh, gói thầu thi công sửa chữa, gia cố lề trên đường tỉnh 932C, các gói thầu còn lai đang tiếp tục thi công.

Về xây dựng giao thông nông thôn, các địa phương đã triển khai đầu tư xây dựng mới, nâng cấp mở rộng 78 công trình đường (trong đó 18 công trình chuyển tiếp), 16 công trình cầu, với kinh phí 220.065 tỷ đồng đạt 47% so với kế hoạch năm; đã tổ chức thẩm định xã Mỹ Hương huyện Mỹ Tú đạt tiêu chí 2 - giao thông nâng cao. Đến nay, tổng số xã đạt tiêu chí 2 - giao thông nâng cao là 06/05 xã đạt 120%; số xã đạt tiêu chí 2 - giao thông là 07/07 xã, đạt 100%; thị xã Vĩnh Châu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020, đạt 100% theo kế hoạch năm.

3. Công tác quản lý vận tải, phương tiện và người lái

Công tác quản lý vận tải, đã cấp 23 phù hiệu vận tải các loại cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải; tiếp tục tạm dừng hoạt động vận tải hành khách. Từ đầu năm đến nay, đã vận chuyển 11.724.000 hành khách, đạt 50,97% so với kế hoạch năm; vận chuyển hàng hóa đạt 3.102.000 tấn, tăng 86.000 tấn so với tháng 8, lũy kế 32.095.000 tấn, đạt 69,77% so với kế hoạch năm.

Công tác sát hạch cấp, đổi giấy phép lái xe, tiếp tục tạm dừng tổ chức sát hạch lái xe. Thực hiện cấp đổi, cấp lại 242 giấy phép lái xe, lũy kế đã thực hiện cấp 11.617 giấy phép lái xe các hạng, đạt 48,4% so với kế hoạch năm 2021.

4. Về công tác trật tự, an toàn giao thông

Thực hiện Công văn số 22/BCĐ-UBND ngày 17/7/2021 của UBND tỉnh Sóc Trăng và Công văn số 25/BCĐ-UBND ngày 23/7/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 về việc thành lập chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên tuyến Quốc lộ qua địa bàn tỉnh, Sở Giao thông vận tải tạm dừng việc tuần tra, kiểm tra chuyên ngành giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, tập trung lực lượng phối hợp với lực lượng chức năng trực tại các chốt kiểm dịch trên các tuyến Quốc lộ (Quốc lộ 1, Quốc lộ 60, Quốc lộ Nam Sông Hậu, Quản lộ Phụng Hiệp) qua địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Theo dữ liệu từ Ban An toàn giao thông tỉnh, từ ngày 15/8/2021 đến ngày 14/9/2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông, làm chết 01 người, bị thương 00 người. So với cùng kỳ năm 2020, giảm 16 vụ (1/17), giảm 94,12%; giảm 11 người chết (1/12), giảm 91,7%; giảm 15 người bị thương (0/15), giảm 100%. 9 tháng đầu năm toàn tỉnh đã xảy ra 102 vụ tai nạn giao thông, làm chết 76 người, bị thương 77 người. So với cùng kỳ năm 2020, tăng 6 vụ (102/96), tăng 6,25%; tăng 4 người chết (76/72), tăng 5,56%; tăng 3 người bị thương (77/74), tăng 4,05%./.
Nguyễn Văn Ngọt
THÔNG BÁO

Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 267
  • Trong tuần: 2 137
  • Tất cả: 258042
Bản quyền thuộc về "Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng"
Địa chỉ: Số 20 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3822385- Fax: 0299 3820 393 - Email: sgt@ubndtst.vn
@ Ghi rõ nguồn "Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ website này.