Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2021

Lãnh đạo Sở thường xuyên quan tâm chỉ đạo, đôn đốc các bộ phận trực thuộc tham mưu triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Sóc Trăng giao như: Quy hoạch, đầu tư phát triển và quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông, duy tu, sửa chữa các tuyến đường tỉnh, tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, … Trong tháng, Sở Giao thông vận tải đã ban hành 235 văn bản chỉ đạo, điều hành, phối hợp giải quyết công việc của ngành.

1. Công tác cải cách hành chính

Công tác tổ chức bộ máy, đã xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2027/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 về việc quy định số lượng cấp phó các đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng; Quyết định số 2874/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 về việc tổ chức tại các đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng.

Sở Giao thông vận tải đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 03 Quyết định (Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND tỉnh Sóc Trăng; Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý giao thông trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 về việc sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 5 Điều 8 Quy định Sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng);

2. Công tác quản lý giao thông

Tham mưu UBND tỉnh thỏa thuận điều chỉnh, bổ sung đấu nối đường nối từ Quốc lộ 60 đến Quốc lộ Nam Sông Hậu vào các Quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

 Đề nghị Ban An toàn giao thông tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ lắp đặt bảng chỉ dẫn giới hạn hành lang an toàn giao thông đường bộ trên các tuyến đường tỉnh, tỉnh Sóc Trăng.

Công tác duy tu, bảo trì các tuyến đường tỉnh đang được các đơn vị thi công triển khai. Đến nay, đã hoàn thành gói thầu sơn tim đường và quét vôi, sơn cầu trên các tuyến đường tỉnh, gói thầu thi công sửa chữa, gia cố lề trên đường tỉnh 932C, thi công xây dựng công trình Sửa chữa mặt Đường tỉnh 932, thi công xây dựng công trình sửa chữa cầu, mặt đường tỉnh 936, thi công xây dựng công trình sửa chữa mặt đường tỉnh 937B, các gói thầu còn lại đang tiếp tục thi công và chuẩn bị hoàn thành đưa vào sử dụng.

Về xây dựng giao thông nông thôn, các địa phương đã triển khai đầu tư xây dựng mới, nâng cấp mở rộng 89 công trình đường (trong đó 18 công trình chuyển tiếp), 22 công trình cầu, với kinh phí 313 tỷ đồng đạt 67% so với kế hoạch năm; thẩm định tiêu chí 2 - giao thông xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú. Đến nay, tổng số xã đạt tiêu chí 2 - giao thông nâng cao là 06/05 xã đạt 120%; số xã đạt tiêu chí 2 - giao thông là 07/07 xã, đạt 100%; thị xã Vĩnh Châu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020, đạt 100% theo kế hoạch năm.

3. Công tác quản lý vận tải, phương tiện và người lái

Công tác quản lý vận tải, đã cấp 50 phù hiệu vận tải các loại cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải; tiếp tục tạm dừng hoạt động vận tải hành khách. Vận chuyển hành khách từ đầu năm đến nay được 11.724.000 hành khách, đạt 50,97% so với kế hoạch năm. Trong tháng, vận chuyển hàng hóa được 4.537.000 tấn, tăng 1.321.000 tấn so với tháng 10, lũy kế 39.844.000 tấn, đạt 86,62% so với kế hoạch năm.

Công tác sát hạch cấp, đổi giấy phép lái xe tạm dừng tổ chức sát hạch lái xe. Thực hiện cấp đổi, cấp lại 420 giấy phép lái xe các hạng, lũy kế từ đầu năm đến nay đã thực hiện cấp 12.435 giấy phép lái xe các hạng, đạt 51,81% so với kế hoạch năm 2021.

Công tác quản lý phương tiện thủy nội địa, cấp mới giấy chứng nhận đăng ký cho 01 phương tiện thủy nội địa, nâng tổng số quản lý 4.668 phương tiện.

Công tác cấp, đổi giấy chứng nhận và cấp các loại giấy phép được Sở Giao thông vận tải thực hiện xem xét cấp 12 giấy phép, giấy chứng nhận các loại.

4. Về công tác trật tự, an toàn giao thông

Thực hiện tuần tra 20 lượt (đường bộ 14 lượt, đường thủy 06 lượt), tổng kiểm tra 119 trường hợp, trong tháng không phát hiện vi phạm hành chính.

Theo dữ liệu từ Ban An toàn giao thông tỉnh, từ ngày 15/10/2021 đến ngày 14/11/2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra 05 vụ tai nạn giao thông, làm chết 02 người, bị thương 04 người. So với cùng kỳ năm 2020, giảm 02 vụ (5/7), giảm 28,57%; giảm 03 người chết (2/5), giảm 60%; giảm 03 người bị thương (4/7), giảm 42,86%. Lũy kế từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã xảy ra 111 vụ tai nạn giao thông, làm chết 81 người, bị thương 82 người. So với cùng kỳ năm 2020, giảm 02 vụ (111/113), giảm 1,77%; giảm 04 người chết (81/85), giảm 4,71%; giảm 08 người bị thương (82/90), giảm 8,89%./.
Nguyễn Văn Ngọt
THÔNG BÁO

Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 252
  • Trong tuần: 2 122
  • Tất cả: 258027
Bản quyền thuộc về "Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng"
Địa chỉ: Số 20 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3822385- Fax: 0299 3820 393 - Email: sgt@ubndtst.vn
@ Ghi rõ nguồn "Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ website này.